جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

شانلی اورفا --> رُها

شانه بینی

نوعی از علوم غریبه به معنای فالگیری

شانی تِکِلو

شاعر ایرانی (قرن11)

شاه

عنوانی سلطنتی در زبان فارسی برای حاکم وقت

شاه آبادی، محمد علی

عارف، عالم امامی و استاد امام خمینی (قرن13و14)

شاه ابو رجاء --> ابو رجاء غزنوی

شاه ارزانی، محمد

پزشک اهل شبه قاره (قرن11)

شاهِ اَرمَن

حاکمان ترکمن منطقه "اخلاط" در آناتولی (قرن5-7)

شاه اسپرغم/ شاه اسپرم --> ریحان

شاه اسماعیل دهلوی

ملقب به اسماعیل شهید، از نویسندگان و رهبران مسلمان ملی گرا و اصلاح طلب شبه قاره هند (قرن13)