جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

شاملو، احمد

شاعر ایرانی (قرن14)

شاملو، مرتضی قلی خان

خوشنویس ایرانی عصر صفویه (قرن12)

شاملو، ولی قلی خان

از امرای دربار شاه عباس دوم و مؤلف "قصص الخاقانی" (قرن11)

شامی، نظام الدین --> ظفرنامه

شامی، یوسف بن حاتم

محدث و فقیه امامی (قرن7)

شامیه، مدرسه

از مدارس مهم دمشق

شأن نزول --> اسباب نزول

شاناق

طبیب و منجم هندی (قرن2)

شاندیز

شهری در شهرستان مشهد در استان خراسان

شانزده آذر، واقعه

حادثه حمله به دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 و شهادت سه دانشجو، و نیز روز دانشجو در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران