جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شاه جهان بیگم

نوّاب بهوپال، مورّخ، صاحب "تاج الاقبال" در تاریخ بهوپال (قرن13)

شاهجهانپور

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

شاه چراغ، آستانه

آستانه امامزاده میر سید احمد فرزند امام موسی کاظم در شیراز (قرن9)

شاه حسین اصفهانی

آخرین «وکیل نفس نفیس همایون» شاه اسماعیل اول صفوی (قرن10)

شاه حسین عباسی --> اتابکان لرستان

شاه خلیل الله محلاتی

امام و پیشوای فرقه نزاری اسماعیلیه در عهد قاجاریه، پدر آقاخان (قرن12و13)

شاهد (1)

اصطلاح عرفانی

شاهد (2)

اصطلاح حدیثی (جوانب فقهی و حقوقی ذیل شهادت2 بررسی شده است)

شاه داعی شیرازی --> داعی شیرازی

شاه داغ

کوهی در سلسله جبال قفقاز و نیز نام قومی در آذربایجان

شاهدانه --> بنگ

شاهدی، ابراهیم دده

شاعر و فرهنگنامه نویس عثمانی (قرن10)

شاهرخ (1)

شاهزاده تیموری و جانشین امیر تیمور گورکانی (قرن8و9) - مناسبات خارجی شاهرخ

شاهرخ (2)

پادشاه سلسله افشاریه و نواده نادرشاه افشار (قرن12و13)

شاهرخ، ارباب کیخسرو

از شخصیتهای برجسته زرتشتی دوره ناصرالدین شاه، از فعالان اصلاحات اجتماعی و از بنیانگذاران کتابخانه مجلس (قرن13و14)