جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شاه ابو رجاء --> ابو رجاء غزنوی

شاه ارزانی، محمد

پزشک اهل شبه قاره (قرن11)

شاهِ اَرمَن

حاکمان ترکمن منطقه "اخلاط" در آناتولی (قرن5-7)

شاه اسپرغم/ شاه اسپرم --> ریحان

شاه اسماعیل دهلوی

ملقب به اسماعیل شهید، از نویسندگان و رهبران مسلمان ملی گرا و اصلاح طلب شبه قاره هند (قرن13)

شاهانکوه

از کوههای مستقل مرکز ایران در شهرستان فریدن

شاه بلوط

درخت بزرگ جنگلهای منطقه معتدل شمالی

شاه بندر

منصبی در دوره صفویه و نیز در بنادر سایر ملل اسلامی

شاه پسند --> آزادشهر

شاه پسند خان

از سرداران احمد شاه درّانی (قرن12)

شاه توت --> توت

شاه جهان

پادشاه معروف سلسله تیموریان هند (قرن11) - بخش هنر این مقاله قابل حذف نیست چون نمایه دارد. در واقع این همان مسجد "شاه جهان آباد" است که در مقاله دهلی آمده است. مقاله فقط تاریخ است-

شاه جهان، مسجد جامع

مسجد جامعی مربوط به دوره شاه جهان در تتّه در پاکستان (قرن11)

شاه جهان آباد --> دهلی

شاه جهان آباد، مسجد --> دهلی