جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

شاپورخاست --> شاپورخواست

شاپورخُرّه

یکی از ولایات قدیمی فارس

شاپورخواست

ویرانه های شهری قدیمی در لرستان

شاتانی، حسن بن علی

ادیب و شاعر عراقی (قرن6)

شاخت، یوزف

خاورشناس آلمانی، استاد زبان عربی (قرن14)

شاد بهر و عین الحیوة --> بیرونی، ابوریحان

شادان بلگرامی

شاعر هندی و استاد دانشگاه پنجاب (قرن14)

شادِرْوان

سراپرده یا سایبان بزرگی که در پیش خانه و ایوان بزرگان کشند.

شادرول --> شِوادان

شادگان

شهرستان و شهری در استان خوزستان