جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شاه طاهر دکنی --> طاهر دکنی

شاه عالم اول --> بهادرشاه اول، محمّد مُعَظّم

شاه عالم دوم

لقب "جلال الدین علی جوهر"، از سلاطین بابری هند (قرن13)

شاه عالم نامه --> آیین عالمشاهی

شاه عباس --> عباس صفوی

شاه عبدالعزیز دهلوی

فرزند شاه ولی الله دهلوی،عالم، مفسّر و محدّث که با عنوان سراج الهند شهرت دارد (قرن12)

شاه عبدالعظیم، آستانه --> عبدالعظیم حسنی

شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد

صاحب تفسیر اثنی عشری (قرن 14)

شاه عبدالقادر دهلوی

عارف و متکلم هندی (قرن13)

شاه عبداللطیف بهتایی

شاعر و صوفی اهل شبه قاره (قرن12)

شاه غازی --> باوندیان

شاه قاسم فیض بخش --> نوربخشیّه

شاه قاضی

شهرت ملا محمد یزدی، از علمای بزرگ امامیه (قرن11)

شاه قلی بابا تکّلو

شورشی زمان بایزید دوم (قرن10)

شاه محمد ولی --> ولی دکنی