جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

سامباس --> سَمباس

سامح رفعت، مصطفی

شاعر دوره جمهوریت در ترکیه (قرن14)

سامرّا

شهری در عراق - قبور ائمه(ع) - اهمیت هنری و معماری شهر

سامره --> سِبَسْطیّه

سامری

نام شخصی در قرآن که بنی اسرائیل را در غیبت حضرت موسی فریفت.

سامریان

گروهی از مردم اسرائیل که خود را با یهودیت یکی نمی انگارند.

سامسون --> صامسون

ساموری توره

اصلاحگر، رهبر نظامی و مؤسس نظام اسلامی در آفریقای غربی (قرن13و14)

ساموس --> سیسام

سامی افندی، اسماعیل حقی

خطاط عثمانی (قرن14)

سامی الدهان

محقق و ادیب دمشقی (قرن14)

سامی بوستانی، میرزا محمد عظیم

شاعر و مورخ تاجیک (قرن13و14)

سامی کیالی --> کیّالی، سامی

سامی، زبانها

زبان اقوام سامی، شامل زبانهای عربی، عبری، آرامی، حبشی

سامی، شمس الدین

نویسنده و لغتنامه نویس ترک (قرن13و14)