جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

سالارْ جنگ

لقب میرتراب علی، دولتمرد معروف هندی (قرن13)

سالار جنگ، کتابخانه و موزه

مجموعه کتابخانه و موزه ای در ایالت آندراپرادش حیدرآباد دکن در هند، از مجموعه های بی نظیر نسخ خطی و چاپی - موزه سالار جنگ: یکی از سه موزه ملی هند

سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز --> سلاّر دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز

سالار ملّی --> باقرخان

سالاریان --> مسافریان

سالامانکا --> شَلَمَنْقَه

سالِک --> سیر و سلوک

سالَک

نوعی بیماری پوستی

سالک قزوینی، محمد ابراهیم

شاعر ایرانی دوره صفوی (قرن11)

سالک یزدی

شاعر دوره صفوی (قرن 10و11)

سالم، محمد امین

ادیب، تذکره نویس و شاعر ترک (قرن12)

سالم بن ابی حفصه کوفی

از اصحاب امام سجاد (ع)(قرن 2)

سالم بن ثُوَیْنی --> آل بوسعید

سالم بن عبدالله

تابعی و یکی از هفت فقیه مدینه(قرن2)

سالم بن مکرم، ابوخدیجه

از پیروان ابوالخطاب غالی و از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)