جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

سازمان عمران منطقه ای --> سازمان همکاری اقتصادی (اِکو)

سازمان قضایی نیروهای مسلح

تنها مرجع رسیدگی قضایی در قانون اساسی

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

سازمانی برای حمایت از منافع کشورهای صادرکننده نفت که در سال 1960 تأسیس شد.

سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (آاوپک)

سازمانی برای حمایت از منافع کشورهای عرب صادرکننده نفت که در سال 1968 بنیان گذاشته شد.

سازمان کنفرانس اسلامی --> سازمان همکاری اسلامی

سازمان ملل متحد

سازمانی فراملیِتی که در 1945 به منظور ارتقای سطح همکاری بین دولتها و حل مناقشات بین المللی تأسیس شد.

سازمان ملی مالایایی های متحد

بزرگترین حزب سیاسی و حاکم در مالزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

سازمانی آموزشی، تحقیقاتی و نظارتی، متولی حفظ آثار تاریخی و هنرهای دستی و نیز توسعه و نظارت بر امور گردشگری.

سازمان همکاری اسلامی

سازمانی بین المللی متشکل از تمامی کشورهای اسلامی با هدف حفظ و دفاع از منافع جهان اسلام و ارتقای صلح و همکاری بین المللی

سازمان همکاری اقتصادی (اِکو)

سازمان مشترک بین پاکستان، ترکیه، ایران و کشورهای دیگر

سازمان هواشناسی کشور

سازمانی دولتی با هدف تحقیق، جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات هواشناختی و اقلیمی

ساسانیان

آخرین سلسله شاهنشاهان ایران پیش از اسلام (225تا 651 میلادی) - هنر و معماری

ساسی، آنتوان ایزاک سیلوستر دو

خاورشناس و زبان شناس نامدار فرانسوی، استاد زبان فارسی (قرن12و13)

ساطع الحُصری --> حُصری، ساطع

ساعاتی، محمّد بن علی

منجم و طرّاح ساعت آبی بزرگی در دروازه جَبرون در دمشق (قرن6و7) - پدر رضوان بن ساعاتی-