جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا --> سیا، سازمان

سازمان الجهاد

از سازمانهای اسلام گرا و مخالف رژیم مبارک در مصر

سازمان ایرانگردی و جهانگردی --> سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

سازمان پزشکی قانونی

سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضائیه با هدف ارائه نظر مشورتی به دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح در مورد مسائل پزشکی و علل صدمات یا مرگ و میر

سازمان پیشاهنگی ایران

سازمانی برای کمک به رشد جسمی، ذهنی و روحی نوجوانان از طریق پرورش مهارتهای گوناگون در آنان که در زمان رضاشاه در ایران تشکیل شد.

سازمان تأمین اجتماعی

بزرگترین سازمان بیمه گر عمومی ایران

سازمان تبلیغات اسلامی

نهادی دولتی در ایران با هدف تحقیق، سیاستگذاری و نظارت بر تبلیغات دینی و فرهنگی بر اساس آموزه های اسلامی

سازمان تربیتی، علمی، فرهنگی ملل متحد --> یونسکو

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان شبه قضایی ناظر بر اجرای صحیح قوانین اقتصادی

سازمان ثبت احوال

از نهادهای وزارت کشور که وظیفه ثبت اطلاعات جمعیتی مانند زاد و ولد، مرگ و میر، ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی عمومی را بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

از نهادهای وابسته به قوه قضائیه که وظیفه ثبت شرکت‌ها، معاملات،املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد.

سازمان جنگلها و مراتع کشور

سازمانی با هدف حفظ و توسعه جنگل‌هاو مراتع و اراضی جنگلی کشور

سازمان حج و زیارت

سازمانی دولتی برای سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امور حج و زیارت در ایران

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمانی دولتی با هدف حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و پیشگیری از تخریب و آلودگی آن در ایران

سازمان زنان ایران

سازمانی با هدف احقاق حقوق زنان که در 1345به ریاست اشرف پهلوی تأسیس شد.