جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

سارَنگپور

شهر کوچکی در ایالت مادهیاپرداش در مرکز هند

ساره --> ابراهیم

سارو تقی

شهرت میرزا محمد تقی، حاکم مازندران و وزیر اعظم دوره شاه صفی (قرن11)

ساروخان --> صاروخانیان

ساروخواجه

شهرت خواجه محمدرضا جوینی، از رجال نامی عصر شاه عباس اول (قرن11)

ساروی، گویش --> مازندران

ساروی، محمد فتح الله

شاعر و مورخ دوره آقامحمدخان و فتحعلی شاه قاجار، مولف تاریخ محمدی (قرن12و13)

ساری

مرکز استان مازندران

ساریق

طایفه ای از از ترکمن ها در آسیای مرکزی

ساز

نام ابزارهایی که برای ایجاد صوت موسیقیایی ساخته شده است.