جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

سادات سیفی قزوین

خاندان ایرانی بانفوذ و صاحب منصب در دربار بابریان هند (قرن10-12)

سادات گوشه، خاندان

خاندانی از سادات دزفول که اکثر آنها اهل علم و عرفان و ادب بودند (قرن11-13).

سادات، محمد انور --> انورسادات

ساراگوسا --> سَرَقُسطه

ساراواک

ایالتی در مالزی در ساحل غربی جزیره برنئو

سارایوو

پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری خودمختار بوسنی و هرزگووین

ساربان، احمد

عارف و شاعر ترک (قرن10و11)

سارت --> سَرْت

سارتون، جورج

محقق بلژیکی، متتبع در زمینه تاریخ علم (قرن14)

ساردنی --> سردانیه