جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

سامی، علی

نویسنده، محقق و باستانشناس ایرانی (قرن13و14)

سان رمو، کنفرانس --> سِوْر، پیمان

سانتارم --> شَنتَرین

سانتوریو

عالم فیزیولوژی و طبیب اروپایی، معرف شرحی بر قانون ابن سینا (قرن10و11)

سانتیلانا، دیوید

خاورشناس ایتالیایی، متخصص در فقه مالکی (قرن 14)

سانسکریت --> سنسکریت، زبان

سانسون، نیکولا

مبلغ مسیحی، سیاح، و سفرنامه نویس دوره سلیمانشاه صفوی (قرن11و12)

ساهر اروزان، جلال --> جلال ساهر اروزان

ساهر، حبیب

شاعر، مترجم و داستان نویس ایرانی، پدر شعر نو ترکی (قرن13و14)

ساواک

مخفف نام "سازمان امنیت و اطلاعات کشور"، نهاداصلی امنیتی و اطلاعاتی ایران در دوره محمد رضا پهلوی

ساوجبلاغ

شهرستانی در استان تهران

ساوجبلاغ مکری --> مهاباد

ساوجی، محمد بن حسین

عالم رجالی امامی، محدث و فقیه، شاگرد شیخ بهائی (قرن11)

ساوه

شهرستان، شهر و ناحیه‌ای در استان مرکزی - مسجد جامع ساوه: از کهن ترین مساجد ایران از قرن 4 در ساوه

ساوی، عمر بن سهلان --> ابن سهلان ساوی (ساوجی)