جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز --> سلاّر دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز

سالار ملّی --> باقرخان

سالار، محمد حسن خان

از امرای دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و رهبر شورش خراسان(قرن13)

سالارالدوله، ابوالفتح میرزا

سومین پسر مظفرالدین شاه و از هواداران استبداد صغیر(قرن13و14)

سالاریان --> مسافریان

سالامانکا --> شَلَمَنْقَه

سالَک

نوعی بیماری پوستی

سالِک --> سیر و سلوک

سالک قزوینی، محمد ابراهیم

شاعر ایرانی دوره صفوی (قرن11)

سالک یزدی

شاعر دوره صفوی (قرن 10و11)