جستجوی

مدخل

تعداد321مدخل یافت شد

زرین دست، محمد بن منصور

چشم پزشک ایرانی عهد ملشکاه سلجوقی، مولف "نور العیون"(قرن5)

زرین دشت

شهرستانی در استان فارس

زرین شهر --> لنجان

زرین کوب، عبدالحسین

ادیب، نویسنده و محقق ایرانی (قرن14)

زرّینه رود

رودی در شمال غربی ایران

زریوار

دریاچه ای در مریوان در استان کردستان

زعامت

نوعی اقطاع در ارتش عثمانی

زعفران

گیاهی با کاربردهای غذایی و دارویی

زعفرانلو

از طوایف کرد ایران

زعیتر، اکرم

مبارز، سیاستمدار و روزنامه نگار فلسطینی (قرن14)

زعیم، تورگوت

نقاش ترک (قرن14)

زعیم، حُسنی

از رجال سیاسی و رئیس جمهور سوریه (قرن14)

زغال

چوب نیم سوخته با ترکیبات کربن که حرارت تولید می کند. - در ایران - ماده اولیه/ شناسایی چوب طرز تهیه و تولید و فرآوری - توزیع و فروش زغال خرده فروشی زغال در شهرها - مصارف اصلی زغال تنوعات مصرف خانگی - خطرهای مصرف خانگی زغال - فرهنگ عامه - مشاغل مرتب

زغلول، سعد

از رهبران ملی مصر و بنیانگذار حزب "وفد"(قرن13و14)

زفزاف، محمد

ادیب و داستان نویس مغربی (قرن14و15)