جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

زرین دست، محمد بن منصور

چشم پزشک ایرانی عهد ملشکاه سلجوقی، مولف "نور العیون"(قرن5)

زرین دشت

شهرستانی در استان فارس

زرین شهر --> لنجان

زرین کوب، عبدالحسین

ادیب، نویسنده و محقق ایرانی (قرن14)

زرّینه رود

رودی در شمال غربی ایران

زریوار

دریاچه ای در مریوان در استان کردستان

زعامت

نوعی اقطاع در ارتش عثمانی

زعفران

گیاهی با کاربردهای غذایی و دارویی

زعفرانلو

از طوایف کرد ایران

زعیتر، اکرم

مبارز، سیاستمدار و روزنامه نگار فلسطینی (قرن14)

زعیم، تورگوت

نقاش ترک (قرن14)

زعیم، حُسنی

از رجال سیاسی و رئیس جمهور سوریه (قرن14)

زغال

چوب نیم سوخته با ترکیبات کربن که حرارت تولید می کند. - در ایران - ماده اولیه/ شناسایی چوب طرز تهیه و تولید و فرآوری - توزیع و فروش زغال خرده فروشی زغال در شهرها - مصارف اصلی زغال تنوعات مصرف خانگی - خطرهای مصرف خانگی زغال - فرهنگ عامه - مشاغل مرتب

زغلول، سعد

از رهبران ملی مصر و بنیانگذار حزب "وفد"(قرن13و14)

زفزاف، محمد

ادیب و داستان نویس مغربی (قرن14و15)