جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

زبیده آغا

نقاش برجسته پاکستانی (قرن14)

زبیده بنت جعفر

مادر امین و همسر هارون الرشید(قرن2و3)

زبیده خاتون

همسر ملکشاه سلجوقی و مادر برکیارق (قرن5)

زبیدی، محمد بن حسن

ادیب، نحوی و لغت شناس عرب (قرن4)

زبیر بن بکّار

مورخ، فقیه و محدّث (قرن2و3)

زبیر بن عوّام

از صحابه مشهور پیامبر (ص) و از سران جنگ جمل (قرن1)

زبیری، زبیر بن احمد

فقیه شافعی (قرن3و4)

زبیریان

فرزندان زبیر بن عوّام که در حجاز و عراق حکومت کردند (قرن1) (تمامی افراد این خاندان مدخل مستقلند، مقاله باید مختصر و در حدود 1000-1500 باشد)

زحل

از سیارات منظومه شمسی

زخرف، سوره

چهل و سومین سوره قرآن