جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

زازا، زبان

از زبانهای ایرانی که در مناطق کرد نشین شمال شرق آناتولی به آن صحبت می شود.

زاغ --> کلاغ

زاگرس

رشته کوهی معروف در ایران

زال

نام پدر رستم و از قهرمانان شاهنامه

زالِمان، کارل هرمان

خاورشناس روسی، متخصص در ادبیات فارسی (قرن13)

زالو/زالو اندازی

روش سنتی خون‌گیری با استفاده از زالو

زامباور، ادوارد ریتر فون

خاورشناس اتریشی و متخصص تاریخ و تمدن اسلامی (قرن13و14)

زاهد --> زهد

زاهد شهر --> فَسا

زاهد گیلانی

عارف، مراد شیخ صفی الدین اردبیلی (قرن8) - بقعه شیخ زاهد گیلانی

زاهد هروی، عمر بن ابراهیم

محدث، واعظ و زاهد (قرن4و5)

زاهد هروی، محمد

فیلسوف، عارف و متکلم هندی(قرن11)

زاهدان

شهری در جنوب شرقی ایران، مرکز استان سیستان و بلوچستان

زاهدی قمی، ابوالفضل

عالم امامی معاصر

زاهدی، فضل الله

نظامی، سیاستمدار و عامل کودتای 28 مرداد 1332(قرن14)