جستجوی

مدخل

تعداد321مدخل یافت شد

زلالی خوانساری، محمد حسن

شاعر عهد شاه عباس صفوی (قرن11)

زلالی هروی

شاعر فارسیگوی دربار سلطان حسین بایقرا(قرن10)

زلزال، سوره

نود و نهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

زلزل رازی

"منصور بن جعفر ضارب"، عودنواز مشهور دربار خلفای عباسی (قرن2)

زلزله/ زلزله شناسی

لرزش یا تکان سطح زمین

زلزله، سوره --> زلزال، سوره

زلم --> ازلام

زلیخا --> یوسف (ع)

زمان

بررسی مفهوم زمان از نظر فلسفی و کلامی

زمان سنجی

روشها و ابزارهای اندازه‌گیری زمان در بین مسلمانان

زمان شاه درانی --> دُرّانیان

زمخشر

شهر کوچکی در خوارزم

زمخشری، محمود بن عمر

فقیه، محدّث، مفسر و ادیب (قرن5و6)

زمر، سوره

سی و نهمین سوره از قرآن

زمرّد

سنگ قیمتی سبز رنگ