جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

زلالی خوانساری، محمد حسن

شاعر عهد شاه عباس صفوی (قرن11)

زلالی هروی

شاعر فارسیگوی دربار سلطان حسین بایقرا(قرن10)

زلزال، سوره

نود و نهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

زلزل رازی

"منصور بن جعفر ضارب"، عودنواز مشهور دربار خلفای عباسی (قرن2)

زلزله/ زلزله شناسی

لرزش یا تکان سطح زمین

زلزله، سوره --> زلزال، سوره

زلم --> ازلام

زلیخا --> یوسف (ع)

زمان

بررسی مفهوم زمان از نظر فلسفی و کلامی

زمان سنجی

روشها و ابزارهای اندازه‌گیری زمان در بین مسلمانان

زمان شاه درانی --> دُرّانیان

زمخشر

شهر کوچکی در خوارزم

زمخشری، محمود بن عمر

فقیه، محدّث، مفسر و ادیب (قرن5و6)

زمر، سوره

سی و نهمین سوره از قرآن

زمرّد

سنگ قیمتی سبز رنگ