جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

زرنج (2) --> نیمروز (1)

زرند

شهرستان و شهری در کرمان

زرنگ --> سیستان؛زرنج (1)

زرنوجی، برهان الدین

فیلسوف و محدث حنفی(قرن7)

زرنیخ

ماده ای معدنی و قابل انفجار

زره

پوششی برای محافظت افراد و وسایل و حیوانات در جنگ

زروانی، آیین

مکتب فلسفی و عرفانی زرتشتیان

زری بافی

هنرِ بافتن پارچه با ابریشم

زری دوزی

بافتن نقش و نگار بر روی پارچه با استفاده از نخ زرین

زریاب، عباس

مورّخ و ادیب معاصر ایرانی (قرن14)