جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

راقم، مصطفی

خوشنویس و نقاش ترک در دوره عثمانی (قرن12و13)

راقم، میر سید شریف

شاعر و تاریخ نگار تاجیک (قرن11و12)

راک

از گوشه های موسیقی دستگاهی ایران در دستگاههای ماهور و راست پنج گاه که به چند گونه خوانده و نواخته می شود.

رام الله

شهر و مرکز شهرستان رام الله و البیره در فلسطین

رامپور

بخش و شهری در ایالت اوتارپرادش هند

رامتین، شهر --> رامیتَن

رامسر

شهر و شهرستانی در مغرب استان مازندران

رامشی، علی بن محمد

فقیه حنفی اهل بخارا (قرن7)

رامشیر

بخش و شهری در استان خوزستان

رامهرمز

شهرستان و شهری در مشرق استان خوزستان