جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

رأی

اصطلاحی در اصول فقه اهل سنت، به معنای حاصل اجتهاد مقبول نزد آنان و حکم مجتهد

رایت، حدیث

حدیثی از پیامبر (ص) در منقبت حضرت علی

رایْچور

منطقه و شهری در ایالت کرناتک در جنوب هند، جزو قلمرو برخی از سلاطین مسلمان هند از قرن ششم تا چهاردهم

رایس، دیوید تالبوت

باستانشناس و پژوهشگر هنر اسلامی و روم شرقی

رایِن

شهر و بخشی در جنوب شرقی شهرستان کرمان

ربا

اصطلاحی فقهی به معنای نوعی سود نامشروع سرمایه در معاوضات

رباط پریان، جنگ

نام جنگی میان شاه عباس اول صفوی و دین محمد خان ازبک در منطقه رباط پریان خراسان

رباط ماهی

کاروانسرایی منسوب به سده های پنجم و ششم بر سر راه کهن نیشابور به سرخس

رباط ملک

کاروانسرا و کاخی در غرب شهر کرمینیه بر سر راه بخارا به سمرقند (قرن5)

رباطی

شهرت حسن بن رباط راوی امامی و فرزند او علی بن حسن (قرن2) - حسن بن رباط - علی بن حسن

ربّانی، برهان الدین

رئیس جمهور، دولتمرد و یکی از مشهور ترین رهبران جهادی افغانستان ، معروف به استاد ربانی (قرن14و15)

ربّانی شیرازی، عبدالرحیم

روحانی، نویسنده واز مبارزان سیاسی در دوره پهلوی دوم (قرن14)

ربّانیون --> ربیّون

ربعی بن عبدالله

راوی امامی(قرن2)

ربن طبری --> طبری، علی بن ربّن