جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

رافضی

عنوان یا لقبی طعن آمیز از سوی مخالفان، نسبت به شیعیان، به ویژه شیعه امامی

رافع بن خَدیج

از صحابه و محدثان (قرن1)

رافع بن سلمه اشجعی --> آل ابی جعد

رافع بن لیث

از سردارانی که بر هارون الرشید شورید (قرن2)

رافع بن هَرثمه

از سرداران طاهریان در خراسان (قرن3)

رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد

فقیه، اصولی، مفسر، محدث و مورخ شافعی (قرن6و7)

رافعی، عبدالرحمان

سیاستمدار و تاریخ نگار معاصر مصر (قرن14)

رافعی، عبدالغنی بن احمد

فقیه و صوفی حنفی(قرن13و14)

رافعی، عبدالقادر بن مصطفی

فقیه حنفی (قرن13و 14)

رافعی، مصطفی صادق

شاعر و نویسنده معاصر مصری (قرن 13و14)