جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

راهزنی --> محارب/ محاربه

راهنمای کتاب، نشریه

از نشریه های مشهور حوزه کتاب که از بهار 1337 تا زمستان 1357 در ایران منتشر شد.

راهُوی

از الحان موسیقی ایران پیش از اسلام و از ادوار دوازده گانه اصلی موسیقی کهن جهان اسلام ( حوزه ایرانی، عربی، ترکی) و نیز نام گوشه ای در موسیقی دستگاهی ایران و از مدهای متداول در بسیاری از سرزمینهای اسلامی

راوَر

شهر و شهرستانی در استان کرمان

راوَلپندی

منطقه و شهری در ایالت پنجاب پاکستان

راولینسون، سرهنری کرزیک

دولتمرد و نظامی و شرق شناس انگلیسی و رمزگشای کتیبه بیستون

راوند

از آبادیهای قدیم شهرستان کاشان، در استان اصفهان

راوندی، احمد بن یحیی --> ابن راوندی، احمد بن یحیی

راوندی، سعید بن هبة الله --> قطب الدین راوندی

راوندی، فضل الله بن علی

محدث، فقیه و شاعر امامی قرن ششم

راوندی، قطب الدین --> قطب الدین راوندی

راوندی، مرتضی

تاریخنگار و حقوق دان معاصر ایرانی (قرن14و15)

راوندی، نجم الدین ابوبکر

مورخ، ادیب و خطاط و مؤلف کتاب راحة الصدور و آیة السرور (قرن6و7)

راوندیّه

فرقه ای منشعب از کیسانیه یا عباسیه، قائل به خلافت و امامت بنی عباس (قرن2و3)

راوی

روایتگر و نقل کننده شعر، لغت، داستان، و حدبث 1)واژگان 2) در ادبیات عربی 3) در ادبیات فارسی - راوی، اصطلاحی در مصطلح الحدیث