جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

رامهرمزی ، سید علی

از مراجع تقلید امامی (قرن14)

رامهرمزی، حسن بن عبدالرحمان

عالم، محدث و شاعر ایرانی (قرن4)

رامی تبریزی، حسن بن محمد --> شرف الدین رامی

رامی محمد پاشا

صدراعظم و شاعر عثمانی (قرن11و12)

رامیار، محمود

دین پژوه، قرآن پژوه و استاد فقید دانشگاه مشهد (قرن14)

رامیتَن

شهری تاریخی در ماوراءالنهر، امروزه شهر و شهرستانی در ولایت (استان) بخارا در ازبکستان

رامیتنی، علی

مشهور به خواجه عزیران، از مشایخ سلسله خواجگان در ماوراءالنهر (قرن8)

رانِکوه

ناحیه‌ای قدیمی در شمال ایران و امروزه شهری در شهرستان املش در استان گیلان

رانکویی گیلانی، عبدالرزاق

عالم امامی قرن یازدهم

رانیری، نورالدین

صوفی، فقیه، متکلم، مورخ و سیاستمدار مسلمان قرن یازدهم در مجمع الجزایر مالایا

راه آهن

ابن مقاله به سیر تاریخی تأسیس و توسعه خطوط ریلی و مؤسسات وابسته به آن در مناطق مختلف جهان اسلام و تأثیرات گوناگون این صنعت از جمله جایگاه راه آهن در اقتصاد و حمل و نقل کالا و مسافر می پردازد.

راه راست، حزب

از احزاب راست میانه رو به رهبری سلیمان دمیرل

راه شیری --> راه کاهکشان

راه کاهکشان

در طبیعیات قدیم، از آثار علوی، و در نجوم جدید مجموعه ای عظیم از ستارگان کهکشان ما به صورت نواری شیری رنگ با حاشیه نامنظم گرداگرد آسمان از دید ناظر زمینی

راهدار

مأمور مراقبت از راهها و جمع آوری مالیات راهداری - در عثمانی