جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

رامهرمزی، حسن بن عبدالرحمان

عالم، محدث و شاعر ایرانی (قرن4)

رامهرمزی ، سید علی

از مراجع تقلید امامی (قرن14)

رامیار، محمود

دین پژوه، قرآن پژوه و استاد فقید دانشگاه مشهد (قرن14)

رامی تبریزی، حسن بن محمد --> شرف الدین رامی

رامیتَن

شهری تاریخی در ماوراءالنهر، امروزه شهر و شهرستانی در ولایت (استان) بخارا در ازبکستان

رامیتنی، علی

مشهور به خواجه عزیران، از مشایخ سلسله خواجگان در ماوراءالنهر (قرن8)

رامی محمد پاشا

صدراعظم و شاعر عثمانی (قرن11و12)

رانِکوه

ناحیه‌ای قدیمی در شمال ایران و امروزه شهری در شهرستان املش در استان گیلان

رانکویی گیلانی، عبدالرزاق

عالم امامی قرن یازدهم

رانیری، نورالدین

صوفی، فقیه، متکلم، مورخ و سیاستمدار مسلمان قرن یازدهم در مجمع الجزایر مالایا

راوَر

شهر و شهرستانی در استان کرمان

راوَلپندی

منطقه و شهری در ایالت پنجاب پاکستان

راولینسون، سرهنری کرزیک

دولتمرد و نظامی و شرق شناس انگلیسی و رمزگشای کتیبه بیستون

راوند

از آبادیهای قدیم شهرستان کاشان، در استان اصفهان

راوندی، احمد بن یحیی --> ابن راوندی، احمد بن یحیی