جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

راشد، نَذْرِ محمد

مشهور به ن.م.راشد، از پیشگامان شعر آزاد اردو (قرن14)

راشدالدین سنان

بزرگترین داعی و رهبر اسماعیلیان نزاری شام در دوره الموت (قرن6)

راشدی، حسام الدین

ادیب، مورخ و ایران شناس پاکستانی (قرن14)

راشدی، قاسم بن یحیی

عالم و محدث امامی (قرن3)

راضی بالله

لقب "محمد بن جعفر" بیستمین خلیفه عباسی (قرن4)

راضی نجفی

فقیه امامی و از استادان مشهور حوزه علمیه نجف (قرن 13)

راعی

لقب عبید بن حصین نمیری، شاعر عرب (قرن1)

راغب اصفهانی، حسین بن محمد

حکیم، ادیب، لغوی، عالم خلم اخلاق و مفسر ایرانی (قرن6)

راغب پاشا

صدر اعظم، شاعر و مورخ عثمانی (قرن12)

راغوزه/ رغوسه

شهر بندری کوچکی در ساحل جنوب شرقی دریای آدریاتیک، امروزه در جنوب شهر کرواسی

رافضی

عنوان یا لقبی طعن آمیز از سوی مخالفان، نسبت به شیعیان، به ویژه شیعه امامی

رافع بن خَدیج

از صحابه و محدثان (قرن1)

رافع بن سلمه اشجعی --> آل ابی جعد

رافع بن لیث

از سردارانی که بر هارون الرشید شورید (قرن2)

رافع بن هَرثمه

از سرداران طاهریان در خراسان (قرن3)