جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

رأس القنطره --> سَرپُل

رأس تنوره

( رأس التنوره)، شهر و بندری در استان (منطقه) شرقیه در عربستان سعودی

رأس عسیر --> سومالی

رأس عین --> رأس العین

رأس مُسَندَم

شمالی ترین نقطه شبه جزیره مسندم، در کشور عمان، در جنوب تنگه هرمز

راسبی، علی بن احمد

حاکم جندیشابور و شوش در دوره عباسیان (قرن4)

راست/ راست و پنج گاه

از الحان منسوب به دوره ساسانی؛ نام یکی از پرده( مقام) های موسیقی حوزه ایرانی- عربی- ترکی؛نام یک دانگ(ذی الاربع)؛ یک شد؛ و یک دستگاه در موسیقی کلاسیک ایران

راستگوی شیرازی، منصور بن عبدالله

فقیه امامی (قرن10)

راسِم، احمد --> احمد راسِم

راسو

جانوری از راسته گوشتخواران، خانواده راسوسانان/خزداران،دارای جایگاه ویژه در متون قدیمی حوزه شکار

راش

درختی بلند و تک پایه، از تیره راشیان، دارای مصارف صنعتی

راشت --> قره تگین

راشد بالله

لقب "ابوجعفر منصور"، سی امین خلیفه عباسی (قرن6)

راشد محمد افندی

وقایع نگار، شاعر و قاضی عثمانی (قرن12)

راشد، حسینعلی

خطیب و عالم دینی معاصر (قرن14)