جستجوی

مدخل

تعداد566مدخل یافت شد

ریگ --> بندر ریگ

ریو --> رَیّه

ریو، سلطنت

مجموعه جزایری در اندونزی و مرکز پادشاهی مالای سابق

ریو، شارل پیر هانری

مستشرق سویسی که از جمله آثارش "فهرست نسخه های خطی فارسی در موزه بریتانیا"است (قرن13و14)

ریواس

از گیاهان دارویی

رئوس ثمانیه

اصطلاحی در منطق و روش شناسی

رئوف یکتا

موسیقیدان ترک (قرن14)

ریه، آندره دو

اولین مترجم قرآن به زبان فرانسوی (قرن11)

رئیس

عنوان برخی از حکام و متولیان مشاغل دیوانی

رئیس القرّاء، عبدالله بن محمد

واعظ و مؤلف عثمانی (قرن13)

رئیس الکُتّاب

از مناصب دیوانی و رئیس مجلس عدل و دیوان همایون در عثمانی