جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

راجَستان

ایالتی در شمال غربی هند

راجستانی، زبان --> هندی، زبانها

راجو قتال

سید محمد یوسف حسینی دهلوی، صوفی و شاعر هندی و از مشایخ طریقت چشتیه در قرن هشتم

راجی کرمانی، بمانعلی --> حمله حیدری

راجی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

راحة الصدور و آیة السرور --> راوندی، نجم الدین ابوبکر

راحیل

همسر یعقوب نبی و مادر یوسف و بنیامین

رادکان

نام دو آبادی در استانهای خراسان رضوی و گلستان در ایران که هر یک به داشتن برجی تاریخی شهرت دارند. - برج رادکان در خراسان رضوی - برج رادکان در گلستان

رادویانی، محمد بن عمر --> ترجمان البلاغه

رادی، اکبر

نمایشنامه نویس ایرانی، با آثاری واقع گرا و قهرمان محور (قرن14)