جستجوی

مدخل

تعداد70مدخل یافت شد

ذهبی، محمد بن احمد

محدث، رجالی، و مورخ دمشقی (قرن8) (مقاله تاریخ حذف شده است).

ذهبی، محمد حسین

قرآن پژوه و نویسنده معاصر مصری (قرن14)

ذهبیه

سلسله ای شیعی از سلاسل معروفیه (منسوب به معروف کرخی) و از پیروان عبدالله برزش آبادی

ذهلی، محمد بن یحیی

محدث مشهور اهل سنت (قرن3)

ذی القربی

تعبیری قرآنی به معنای خویشاوند رحمی و نسبی

ذی اَمَر، غزوه

از غزوات پیامبر صلی الله و آله و سلم در سال سوم هجری

ذیحجه

دوازدهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری، ماه انجام دادن مناسک حج و یکی از ماههای حرام

ذی قَرَد، غزوه

( یا ذوقَرَد، ذوقُرد، ذات قرد)، یکی از غزوه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

ذیقعده

یازدهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری و یکی از ماههای حرام در این گاه شماری

ذیمقراطیس

(دموکریتوس)، فیلسوف یونانی قرن چهارم و پنجم پیش از میلاد