جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ذوالفقاریّه

یا فقاریه، خاندان حکومتگر از ممالیک مصر (قرن11و12)

ذوالفنون، جلال

موسیقی دان ایرانی و نوازنده سه تار (قرن 14)

ذوالفنون، حبیب اللّه

دانشمند تقویم نویس معاصر ایرانی (قرن14)

ذوالقدر/ ذوالقدریه

خاندان حکومتگر ترکمن تبار از ایلهای قزلباش، که نام خود را به خاستگاه و بیگ نشین نیمه مستقل خویش در جنوب شرقی آناطولی داده است(قرن8و9)

ذوالقرنین

لقب شخصیتی در قرآن که اختلافهای اساسی در باره هویت، دوره تاریخی و جزییات سرگذشت او بحثهای پردامنه ای را در منابع اسلامی در پی داشته است.

ذوالکِفل

نامی که به یکی از شخصیتهای بنی اسرئیل اطلاق شده است.

ذوالکَلاع

از بزرگان یمن که در اواخر حیات پیامبر یا اندکی پس از وفات ایشان اسلام آورد و بعدا کشته شد.

ذوالنون --> یونس

ذوالنون بیگ ارغون --> ارغونیان

ذوالنون مصری، ثوبان بن ابراهیم

عارف و زاهد قرن دوم و سوم

ذوالنونیان

از خاندانهای بربر حکومتگر در اندلس، در دوره ملوک الطوایف در قرن پنجم

ذوالهِمّه

نام قهرمان اصلی زن یک قصه حماسی در باره سلحشوران عرب

ذوالیمینین --> طاهر بن حسین

ذوفن، محمد تقی

ضریح ساز و قلم زن برجسته معاصر

ذوق

ادراک حضوری و بی واسطه تجلیات حق و چشیدن شیرینی آن