جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ذوات حامیم --> حوامیم

ذوالبجادین

شهرت عبدالله بن عبدنهم مزنی، از اصخاب پیامبر اکرم (قرن1)

ذوالجلال و الاکرام --> جلال و جمال

ذوالجناح

نامی که در تشیع عامیانه به اسب امام حسین (ع) داده شده است.

ذوالحُلَیفه

نام روستایی در جنوب مدینه، میقات (محل محرم شدن) حاجیان و عمره گزارانی که از مسیر مدینه به مکه می روند.

ذوالخَلَصه

بت یا بتخانه ای در جنوب مکه و معبود پاره ای از قبایل عرب در روزگار جاهلیت

ذوالخُوَیصِره،حرقوص بن زهیر

حرقوص بن زهیر، صحابی و از رهبران خوارج در جنگ نهروان (قرن1)

ذوالدمعه، حسین بن زید

عالم و محدث امامی ( قرن2)

ذوالرُمّه

لقب ابوالحارث غیلان بن عقبة، شاعر و از عشاق معروف عصر اموی (قرن2)

ذوالریاستین --> فضل بن سهل

ذوالریاستین، میرزا عبدالحسین

قطب سلسله نعمت اللهی ذوالریاستینی/ مونس علیشاهی، واعظ، شاعر، روزنامه نگار و آزادی خواه دوره مشروطه (قرن13)

ذوالشهادتین --> خزیمة بن ثابت

ذوالفقار

نام شمشیر معروف امام علی علیه السلام

ذوالفقار خان افشار

از حاکمان شورشی سلسله زندیه (قرن12)

ذوالفقار شروانی

شاعر قصیده سرا (قرن7)