جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ذاریات، سوره

پنجاه و یکمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

ذاکر حسین

سیاستمدار مسلمان هند و سومین رئیس جمهور این کشور (قرن14)

ذبح

اصطلاحی فقهی به معنای بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شرایط ویژه شرعی برای حلال شدن گوشت و پاک شدن اجزای مرده آنها

ذبیحه --> ذبح

ذخیرۀ خوارزمشاهی

مهمترین و مقصل ترین اثر اسماعیل بن حسین جرجانی (قرن 5و6)

ذر، عالم

اصطلاح و مفهومی برگرفته از قرآن و حدیث که بحث از آن به کلام، فلسفه و عرفان اسلامی راه یافته است.

ذکاء، یحیی

ایران شناس، پژوهشگر تاریخ هنر ایران و از کارشناسان برجسته آثار هنری (قرن14)

ذکریان

فرقه ای در بلوچستان و مکران

ذهبی، محمد بن احمد

محدث، رجالی، و مورخ دمشقی (قرن8) (مقاله تاریخ حذف شده است).

ذهبی، محمد حسین

قرآن پژوه و نویسنده معاصر مصری (قرن14)

ذهبیه

سلسله ای شیعی از سلاسل معروفیه (منسوب به معروف کرخی) و از پیروان عبدالله برزش آبادی

ذهلی، محمد بن یحیی

محدث مشهور اهل سنت (قرن3)

ذوات الاذناب --> دنباله دارها

ذوات الاوتار --> ساز

ذوات النفخ --> ساز