جستجوی

مدخل

تعداد70مدخل یافت شد

ذاریات، سوره

پنجاه و یکمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

ذاکر حسین

سیاستمدار مسلمان هند و سومین رئیس جمهور این کشور (قرن14)

ذبح

اصطلاحی فقهی به معنای بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شرایط ویژه شرعی برای حلال شدن گوشت و پاک شدن اجزای مرده آنها

ذبیحه --> ذبح

ذخیرۀ خوارزمشاهی

مهمترین و مقصل ترین اثر اسماعیل بن حسین جرجانی (قرن 5و6)

ذر، عالم

اصطلاح و مفهومی برگرفته از قرآن و حدیث که بحث از آن به کلام، فلسفه و عرفان اسلامی راه یافته است.

ذکاء، یحیی

ایران شناس، پژوهشگر تاریخ هنر ایران و از کارشناسان برجسته آثار هنری (قرن14)

ذکریان

فرقه ای در بلوچستان و مکران

ذوات الاذناب --> دنباله دارها

ذوات الاوتار --> ساز

ذوات النفخ --> ساز

ذوات حامیم --> حوامیم

ذوالبجادین

شهرت عبدالله بن عبدنهم مزنی، از اصخاب پیامبر اکرم (قرن1)

ذوالجلال و الاکرام --> جلال و جمال

ذوالجناح

نامی که در تشیع عامیانه به اسب امام حسین (ع) داده شده است.