جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ذات الکرسی --> [ ضمیمۀ دانشنامه ]

از صور فلکی نیمکره شمالی

ذات الهمّه --> ذوالهِمّه

ذات و ذاتی

دو اصطلاح در منطق و فلسفه

ذاتی

تخلص عوض چلبی شاعر دیوانی عثمانی (قرن10)

ذاتی، سلیمان

شاعر صوفی عثمانی (قرن12)

ذاریات، سوره

پنجاه و یکمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف

ذاکر حسین

سیاستمدار مسلمان هند و سومین رئیس جمهور این کشور (قرن14)

ذبح

اصطلاحی فقهی به معنای بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شرایط ویژه شرعی برای حلال شدن گوشت و پاک شدن اجزای مرده آنها

ذبیحه --> ذبح

ذخیرۀ خوارزمشاهی

مهمترین و مقصل ترین اثر اسماعیل بن حسین جرجانی (قرن 5و6)