جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

داماد حسن پاشا

صدراعظم عثمانی در نیمه نخست قرن دوازدهم

داماد فرید پاشا

از واپسین صدراعظمهای حکومت عثمانی

داماد، سید علی

فقیه امامی و از عالمان نقش آفرین در جهاد دفاعی مردم عراق با انگلیسها(قرن13و14)

داماد، سید محمد --> محقق داماد، سید محمد

دامپزشکی

(بیطاری، عربی: البیطرة)، فن و دانش حفظ سلامت و تشخیص بیماریها و روشهای درمان حیوانات

دامداری

نگهداری چهارپایان اهلی برای استفاده های غذایی، ترابری و جز آنها که پرورش طیور و ماکیان نیز شاخه ای از آن به شمار می رود.

دامغان

شهرستان و شهری در استان سمنان - شهرستان و شهر - هنر و معماری

دامغانی، حسین بن محمد

فقیه حنفی و مولف علوم قرآنی (قرن5)

دامغانی، خاندان

از خاندانهای مشهور حنفی در بغداد در سده های پنجم و ششم، که بسیاری از آنان عهده دار منصبهای قضایی بودند و برخی از آنان قاضی القضات شدند.

داناسرشت، اکبر

متخلص به صیرفی؛ قاضی، مترجم و نویسنده معاصر

دانش پژوه، محمد تقی

کتابدار، کتاب شناس، محقق و فهرست نگار معاصر

دانش های حدیثی --> علم الحدیث

دانش، احسان

شاعر و نویسنده اردوزبان (قرن14)

دانش، احمد مخدوم

نویسنده ، شاعر و مورخ مشهور تاجیک معاصر

دانش، تقی

دولتمرد و ادیب معاصر ایرانی، ملقب به ضیاء لشکر و مستشار اعظم، متخلص به دانش و معروف به حکیم سوری (قرن13و14)