جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

دارم بن قبیصه

راوی امامی (قرن3)

دارمستتر، ژام

ایران شناس نامی فرانسوی و از پیشگامان مطالعات اوستایی و فارسی (قرن13)

دارمی، عبدالله بن عبدالرحمان

کنیه اش ابومحمد،محدّث و صاحب مسند (قرن3)

دارِمی، عثمان بن سعید

محدّث، متکلم و فقیه اهل سنت (قرن3)

دارو/ داروسازی

مواد فراوری شده یا نشده، شامل گیاهان و کانی ها و اجزای حیوانی، که در درمان بیماریها به کار می رفته است. 1. واژگان 2. کلیات 3. داروها: انواع، ویژگی ها و قواعد استفاده 4. آثار 5. داروسازی جدید در ایران

داروغه

عنوان صاحب منصبی نظامی، و حاکمان منسوب شده از طرف خانهای مغول و جانشینانشان بر شهر های تسخیر شده، در کنار حاکم محلی

داریا، روزنامه

روزنامه سیاسی، انتقادی، اجتماعی به مدیریت حسن ارسنجانی در سالهای 1323-1330ش

داریال --> باب اللان

داریوش --> دارا/ داراب

داستان

یکی از انواع ادبی به نثر که در صد سال اخیر به پیروی از داستانهای غربی در کشورهای مسلمان پدید آمد و به دو دسته داستان بلند و داستان کوتاه تقسیم می شود. 1) در ادبیات فارسی الف) ایران ب) تاجیکستان ج) افغانستان 2) در ادبیات عربی 3) در ادبیات اردو 4) در