جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

دارالنَدوَه

محل گرد آمدن اشراف قریش در مکه (در عصر جاهلیت) برای مشورت و تصمیم گیری در باره مسایل مختلف

دارالهجرة --> دارالاسلام (1)

داران --> فَریدن

دارانی، ابوسلیمان --> ابوسلیمان دارانی، عبدالرحمان

دارچین

قطعات خشک شده یا پودر پوست درختانی از تیره برگ بو بویژه گونه دارچین با کاربردهای دارویی و ادویه ای

داردانل، تنگه

در ترکی چناق قلعه بوغازی، تنگه ای بین دریاهای مرمره و اژه

دارسی، امتیاز

نام مشهور قرارداد امتیاز شصت ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران میان دولت ایران و سرمایه دار انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی (قرن13)

دارسی، جوزف

افسرانگلیسی مامور تربیت بخشی از سپاه ایران، فرمانده توپخانه سپاه و سرپرست دومین هیئت دانشجویان ایرانی در سفر به انگلستان در دوره عباس میرزا

دارفور

اقلیمی در شمال غرب سودان - بحران دارفور

دارقُطنی، ابوالحسن علی بن عمر

محدث مشهور شافعی و صاحب سنن و از منتقدان برخی اسناد صحیحین (قرن4)