جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

دارالعلوم

مدرسه تربیت معلم در مصر

دارالعلوم دئوبند

از مهمترین مدارس و حوزه های علوم اسلامی اهل سنت در شبه قاره هند

دارالعهد --> دارالاسلام (1)

دارالفنون

نام دو نهاد آموزش عالی به سبک جدید در ایران - دارالفنون در عثمانی

دارالکتب --> کتابخانه

دارالکتب المصریة

کتابخانه ملی مصر که از 1372ش/1993 بخشی از سازمان دارالکتب والوثائق القومیة است.

دارالکفر --> دارالاسلام (1)

دارالمجانین --> جنون

دارالمُصنّفین --> دارالعلوم

دارالمعلمین عالی --> دانشسرای عالی