جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

دادخواست -->

دادرسی، آیین --> آیین دادرسی

دادسرا

سازمان قضایی در نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی که وظایفی چون نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و تحقیقات مقدماتی در باره جرائم را بر عهده دارد.

دادگاه --> محکمه

دادگر، حسین

ملقب به عدل الملک، وزیر و رئیس مجلس در دوره های قاجار و پهلوی (قرن13و14)

دار --> خانه

دار صدام للمخطوطات --> المرکز الوطنی للمخطوطات

دارا/ داراب

نام دو پادشاه از سلسله نیمه تاریخی کیانیان

داراب

شهرستان و شهری در استان فارس

داراب نامه

نام دو داستان پهلوانی منثور، یکی نقل از ابوطاهر محمد بن حسن طرسوسی/ طرطوسی(قرن6)و دیگری پرداخته ای براساس روایت محمد بن شیخ احمد، مشهور به بیغمی( قرن 9)