جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

داعی شیرازی

شهرت نظام الدین محمود بن حسن حسنی، عارف و شاعر سده نهم

داعی صغیر --> حسن بن قاسم‌ بن حسن

داعی کبیر --> حسن بن زید بن محمد

داعی، احمد بن ابراهیم

ادیب، شاعر و مترجم عثمانی (قرن8و9)

داغ

نشانی که با آهن تفته بر حیوان و گاه آدمی می زده اند.

داغ دهلوی

شاعر اردو زبان (قرن13)

داغستان

از جمهوریهای خود مختار فدراسیون روسیه

داکا

بخش، ناحیه و شهری (پایتخت) در بنگلادش - بخش داکا - شهر داکا - هنر و معماری

داکار

پایتخت و بزرگترین شهر سنگال

دال محمد چلبی

متخلص به آصفی، دولتمرد، نظامی و شاعر عثمانی در قرن دهم