جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

خالد نقشبندی

لقب خالد بن احمد بن حسین شهرزوری، صوفی و عالم بزرگ شافعی مذهب (قرن13)

خالدات، جزایر

مجمع الجزایری در مغرب افریقای شمالی در اقیانوس اطلس شمالی

خالده ادیب آدیوار

نویسنده زن ترک در دوره های مشروطیت دوم عثمانی و جمهوریت (قرن13و14)

خالدی، خاندان

از خاندانهای کهن و سرشناس فلسطین و ساکن بیت المقدس (قرن12-14) - یوسف ضیاء پاشا - روحی - خلیل جواد - راغب - حسین فخری - ابوولید احمد سامح

خالدیّان

لقب دو برادر ادیب و شاعر اهل موصل(قرن4) -ابوبکر محمد -ابوعثمان سعید

خالدیّه --> خالد نقشبندی

خالصه

اراضی سلطنتی، زمینهایی که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمدهای حاصل از آن به خزانه خصوصی وی واریز می شد.

خالصی زاده، محمد

از علمای مبارز علیه استعمار انگلیس در ایران و عراق( قرن 14)

خالصی، مهدی

عالم مبارز امامی (قرن14)

خالِع، حسین بن محمد

نحوی، لغوی و شاعر (قرن4و5)

خالقی، روح الله

آهنگساز و موسیقی پژوه ایرانی (قرن14)

خامنه

شهری در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی

خان (1)

عنوان روسای قبایل ترک و مغول که بعدها برای حکمرانان برخی از سلسله های حکومتگر اسلامی به کار می رفت

خان (2) --> بازار؛کاروانسرا

خان احمد گیلانی

آخرین امیر خاندان کیاییان،از فرمانروایان گیلان در زمان صفویان (قرن10 و11)