جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

خاصه (1) --> کلیات خمس

خاصه (2) --> خاصّ

خاصّه و عامّه

زوج اصطلاحی رایج در منابع اسلامی که در نوعی تقسیم بندی مردم به دو گروه برگزیدگان و افراد ممتاز و فرادست در برابر توده مردم و افراد عادی و فرودست، با محتواهای متفاوت به کار رفته است.

خاقان

( معرب قاغان) عنوانی برای رؤسای قبایل و حکمرانان در آسیای مرکزی

خاقانی شروانی، افضل الدین

قصیده سرای نامی (قرن6)

خاقانی، آل

خاندان علمی شیعی در عراق و ایران (قرن 12-15)

خاقانی، محمد بیگ

از شعرای دیوانی عثمانی (قرن10و11)

خاقانیان --> شروانشاهان

خاکدان، ولی الله

از نخستین و پرکارترین صحنه آراهای تئاتر و سینمای ایران و مشهورترین آنها از دهه 1320 تا 1340ش (قرن14)

خاکسار

از مهمترین نهضتهای سیاسی و اجتماعی شبه قاره هند در دوران استعمار انگلستان که با هدف استقلال هندوستان از سلطه بریتانیا، احیای دوران عظمت و قدرت مسلمانان شبه قاره و بهبوداساسی وضع توده‌های مردم از سوی عنایت الله خان مشرقی در شهر لاهور بنیان گذاشته شد (قرن14