جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

خادمی ، حسین

فقیه امامی(قرن14)

خاران --> بلوچ و بلوچستان

خارپشت

امروزه نام پستاندارانی کوچک و خاردار از خانواده خارپشتان که در منابع قدیم در برگیرنده دو خانواده از پستانداران یعنی خارپشتان و تشیها، و یک خانواده از ماهیها به نام خارپشت ماهیان بوده است.

خارج/ خارگ --> خارک

خارجة بن حُذافة

از شجاعان عرب و از مسلمانان صدر اسلام (قرن1)

خارجة بن زید

یکی از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهای سبعه)، از تابعین (قرن1)

خارجه/ خارگه --> واحات الخارجه

خارشُتر --> ترنجبین

خارصینی --> آهنِ چینی

خارطوم --> خَرطوم