جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

خاتون

عنوان ملکه و خویشاوند زن در میان اشراف، زن ازدواج کرده و بانوی بلند مرتبه

خاتون آبادی، خاندان

از خاندانهای علمی مشهور و پر نفوذ در اصفهان و سپس تهران که منصب رسمی امامت جمعه در این دو شهر را داشتند.

خاتون آبادی، میر محمد باقر

عالم امامی اواخر دوره صفوی (قرن11و12)

خاتون آبادی، میر محمد حسین

فقیه و مؤلف مشهور امامی (قرن12)

خاتون آبادی، میرمحمد صالح

فقیه، محدث و عالم امامی(قرن11)

خاتون، آل

خاندانی از عالمان شیعی جبل عامل لبنان (قرن11)

خاتونی، ابوطاهر

شاعر فارسی سرای و دبیر دیوان سلجوقیان (قرن5و6)

خادم

فردی که در قصر خلفا و پادشاهان یا در منزل اشراف و بزرگان و مردم عادی، به انجام کارهای شخصی آنان، اشتغال داشت.

خادم الحرمین

از القاب رسمی برخی از سلاطین مملوک مصر و نیز پادشاهان عثمانی به معنای خدمتگزار و نگهبان دو شهر مکه و مدینه

خادم سلیمان پاشا --> سلیمان پاشا خادم