جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

خانِ آرزو

شهرت سراج الدین علی خان اکبر آبادی گوالیاری، ادیب، نویسنده، ناقد ادبی و شاعر فارسی گوی هندی (قرن12)

خان السلطان

کاروان سرایی در فلسطین از دوره مملوکان برجی مصر (قرن 8)

خان الوزیر --> بازار؛حلب

خان جهان لودی

سردار جهانگیر بابری (قرن11)

خانِ جهان مقبول

وزیر فیروز شاه تغلقی (قرن8)

خان خانان، عبدالرحیم

(نیز معروف به میرزاخان)، دولتمرد و شاعر فارسی گوی شبه قاره هند(قرن10و11)

خان خیوه

شهرت ابوالغازی محمد امین خان از سلسله ایناق، یکی از سلسله‌های خانات خیوه(قرن13)

خان زاده بیگم

همسر جهانگیر و میرانشاه، شاهزادگان تیموری(گورکانی) (قرن9)

خان لَنجان --> خولَنجان (1)

خانات تالش

خاندانی حکومتگر در لنکران از 1160تا 1339 (قرن 12-14)