جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

حائری قزوینی، حسن بن محمد باقر

فقیه و متکلم امامی (قرن14)

حائری مازندرانی، محمد صالح

متبحر در فلسفه مشاء، فقه و اصول و کلام و تفسیر و شعر و ادب (قرن14)

حائری یزدی، عبدالکریم

از مراجع تقلید شیعه و بنیان گذار حوزه علمیه قم (قرن13و14)

حائری یزدی، مرتضی

فقیه و عالم امامی (قرن14)

حائری یزدی، مهدی

حکیم و اصولی معاصر (قرن14)

حائک، محمد بن حسین اندلسی تطوانی

گردآورنده موسیقی آوازی برگرفته از موسیقی عربی اندلسی که در زمان او هنوز در مراکش حفظ شده و سینه به سینه به این دوره رسیده بود. (قرن12و13)

حائل

منطقه(استان) و شهری در عربستان سعودی

حبّ (درعرفان) --> عشق؛محبت

حبابی، محمد عزیز

ادیب، شاعر و فیلسوف مغربی (قرن14)

حبس (1)

مجازاتی در فقه به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او

حبس (2) --> وقف

حبش، جورج --> جبهه خلق برای آزادی فلسطین

حبش حاسب

شهرت احمد بن عبدالله مروزی،معروف به حبش بن عبدالله و حبش حاسب، ستاره شناس مشهور فعال در دوره مأمون و معتصم عباسی و مؤلف چند کتاب نجومی (قرن3)

حبشه

سرزمینی کهن در مشرق قاره آفریقا که مشتمل بر کشورهای کنونی اتیوپی،اریتره، جیبوتی و سومالی می شد.

حبشه، زبانها

(یا زبانهای اتیوپی)، مجموعه زبانهای رایج در اتیوپی