جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

حائری یزدی، مرتضی

فقیه و عالم امامی (قرن14)

حائری یزدی، مهدی

حکیم و اصولی معاصر (قرن14)

حائری، ابوعلی

عالم رجالی و فقیه امامی (قرن12و13)

حائری، زین العابدین --> مازندرانی، زین العابدین

حائری، عبدالهادی

مورخ معاصر ایرانی (قرن14)

حائک، محمد بن حسین اندلسی تطوانی

گردآورنده موسیقی آوازی برگرفته از موسیقی عربی اندلسی که در زمان او هنوز در مراکش حفظ شده و سینه به سینه به این دوره رسیده بود. (قرن12و13)

حائل

منطقه(استان) و شهری در عربستان سعودی

حبّ (درعرفان) --> عشق؛محبت

حبّ و بغض

دو مفهوم در قرآن و حدیث و اخلاق به معنای دوستی و دشمنی

حبابی، محمد عزیز

ادیب، شاعر و فیلسوف مغربی (قرن14)

حبس (1)

مجازاتی در فقه به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او

حبس (2) --> وقف

حبش حاسب

شهرت احمد بن عبدالله مروزی،معروف به حبش بن عبدالله و حبش حاسب، ستاره شناس مشهور فعال در دوره مأمون و معتصم عباسی و مؤلف چند کتاب نجومی (قرن3)

حبش، جورج --> جبهه خلق برای آزادی فلسطین

حبشه

سرزمینی کهن در مشرق قاره آفریقا که مشتمل بر کشورهای کنونی اتیوپی،اریتره، جیبوتی و سومالی می شد.