جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

حافظِ ابرو

مورّخ و جغرافیانویس ایرانی (قرن8و9)

حافظ احمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن10و11)

حافظ اسد

رئیس جمهور سوریه (قرن14و15)

حافظ اصفهانی --> محمد حافظ اصفهانی

حافظ الدروبی

از پیشگامان نقاشی مدرن در عراق (قرن14و15)

حافظ برخوردار

فقیه حنفی، نویسنده و شاعر پنجابی زبان در شبه قاره هند (قرن11)

حافظ تَنیش

مورّخ دربار عبدالله خان شیبانی و شاعر (قرن10)

حافظ خوارزمی --> چَغَتایی، زبان و ادبیات

حافظ دراز، محمد احسن پیشاوری

محدث، فقیه و واعظ شبه قاره (قرن13)

حافظ رحمت خان

معروف به حافظ الملک، سردار پتهانها، نواب افغانهای روهیله و حاکم کتهیر/کتیهر، و حافظ قرآن (قرن12)