جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

حارِم

منطقه، شهر و قلعه ای در شمال سوریه

حازم بن محمد قرطاجَنّی

ادیب، شاعر، نحوی، عروضی و منتقد ناموراندلسی و مؤلف اولین کتاب کامل نقد ادبی در زبان عربی (قرن7)

حازمی همدانی، ابوبکر محمد بن موسی

ملقب به زین الدین، محدث و حافظ و نسب شناس ایرانی (قرن6)

حازمی، حسن بن خالد

فقیه، ادیب و صاحب منصب در منطقه یمن (قرن12و13)

حاسِک

شهری ساحلی در جنوب عمان در ساحل خلیج خوریان-موریان

حاسّه --> حِسّ / حواس

حاشِد و بَکیل

اتحادیه بزرگ دو قبیله از احفاد سبأ از اولاد همْدان در یمن شمالی، که هویت و سرزمین خود را با اندکی تغییر در طول دو هزار سال حفظ کرده است.

حاشیه نویسی

از سنتهای نوشتاری مسلمانان، به معنای نوشتن نکاتی در کناره های (هوامش) یک متن برای توضیح یا نقد آن و نیز تألیف آثاری مستقل با همین هدف

حافظ

از القاب محدثان و از الفاظ جرح و تعدیل در علم رجال

حافظ ابراهیم

شاعر نوکلاسیک مصری (قرن13و14)