جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

حاجی واشنگتن

شهرت حسینقلی خان معتمد الوزاره و ملقب به صدر السلطنه،نخستین وزیر مختار ایران در امریکا (قرن13و14)

حاچ اُوَسی

یا طابور محاربه سی، از مهمترین نبردهای قوای عثمانی و ارتش امپراتوری هاپسبورگ(اتریش) بر سر تصرف مجارستان

حادثات الجو --> آثار عُلوّی

حادِرَه

لقب قطبه بن اوس، شاعر کم گوی جاهلی (قرن1)

حاذق، جنیدالله مخدوم

شاعر و طبیب نامی ماوراءالنهر (قرن13)

حارث اعور --> حارث بن عبدالله هَمدانی

حارث بن جَبَله

مشهورترین و نیرومند ترین شاه سلسله غسانیان در شام (قرن1)

حارث بن حَلِزّه

از شاعران دوره جاهلیت عرب و یکی از سرایندگان معلقات (قرن1)

حارث بن خالد مخزومی

شاعر غزلسرا در مکه (قرن1)

حارث بن سُریج

رهبر قیام مرجئه در خراسان بر ضد حکومت امویان (قرن2)