جستجوی

مدخل

تعداد675مدخل یافت شد

حیّانی، ابوالشیخ --> ابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد

حیدر --> علی بن ابی طالب، امام

حیدر، شیخ

پنجمین شیخ طریقت صفوی، پدر شاه اسماعیل، موسس سلسله صفوی در ایران (قرن9)

حیدرآباد (1)

یا حیدرآباد دکن، مرکز ایالت آندراپرادش هند و پایتخت سلسله نظام های دکن

حیدرآباد (2)

یا حیدراباد سند، شهرستان(ضلع) و شهری در ایالت سند در پاکستان

حیدر حسینی

نام دو تن از خوشنویسان ایرانی (قرن7و8)

حیدر خان عمو اوغلی

از نخستین رهبران چپ ایران (قرن13و14)

حیدر شهابی --> شهابی، خاندان

حیدرعلی خان بهادر

حاکم مستقل ایالت میسور در جنوب هند، و مبارز ضد استعمار (قرن12)

حیدر قلی خان --> سردار کابلی، حیدر قلی خان

حیدر مَلِک

دولتمرد، مورخ و معمار کشمیری معاصر اکبر و جهانگیر بابری (قرن10و11)

حیدر میرزا

فرزند سوم شاه طهماسب اول (قرن10)

حیدر میرزا دوغلات --> دوغلات

حیدره، علی بن سلیمان تمیمی

ادیب، شاعر، نحوی و فقیه یمنی (قرن6)

حیدری، بلند

از پیشگامان شعر آزاد عرب (قرن14)