جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

جیلی، عبدالکریم

عارف و صوفی محقق، از نوادگان شیخ عبدالقادر گیلانی (قرن8و9)

جیلی، کوشیار --> کوشیار گیلانی، ابوالحسن

جیم --> ابوعمرو شیبانی

جین، آیین --> جاینی، آیین

جیهانی، خاندان

خاندانی مشهور در بخارا در دوره سامانیان که تنی چند از آنان وزیر و صاحب منصب بودند (قرن3و4) - ابوعبدالله محمد بن احمد - ابوعلی محمد به محمد - ابوعبدالله احمد بن محمد - ابومنصور عبیدالله بن احمد

جیوشی، مسجد

اولین مسجد-مقبره از دوره فاطمیان (قرن5)

جیوَن، احمد بن ابی سعید

فقیه حنفی و مفسر و صوفی هندی (قرن11و12)

جیوه

عنصر فلزی معروف به رنگ سفید نقره ای که در دمای معمولی مایع است.