جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

جالندَر

بخش و شهری در ایالت پنجاب در شمال هند

جالوت

نام قرآنی جُلیات، پهلوان تنومند فلسطینی

جالینوس

آخرین نگارنده برجسته آثار پزشکی در یونان باستان که هم به عنوان کالبدشناس و عالم وظایف الاعضا و هم به عنوان پزشک، جراح، و داروشناس شهرت دارد. - شرح حال - آثار - آرا و آثار فلسفی

جالیه --> مهاجرت

جام (1)

ظرفی برای نوشیدن مایعات به ویژه شراب

جام (2)

کاربرد جام در ادبیات فارسی و عرفان - در ادبیات فارسی - در عرفان

جام (3) --> تربت جام

جام (4) --> غور (1)

جام جم (1) --> جمشید؛جام (2)؛کیخسرو (1)

جام جم (2) --> اوحدی مراغه ای، رکن الدین