جستجوی

مدخل

تعداد718مدخل یافت شد

جام جم (2) --> اوحدی مراغه ای، رکن الدین

جام جهان نما (1) --> دشتکی، غیاث الدین منصور

جام جهان نما (2) --> جمشید؛جام (2)؛کیخسرو (1)

جام جهان نمای --> بهمنیار بن مرزبان

جامع، مسجد

پرستشگاه باشکوه مسلمانان که معمولاً در بخشهای اصلی شهرها بنا می شود و مرکز اجتماع مردم در آیینهای عبادی بویژه نماز جمعه و گردهماییهای سیاسی، اجتمایی و تعلیمی است.

جامع آدمیت

از انجمن های شبه ماسونی ایران درعصر مشروطیت به رهبری عباسقلی خان قزوینی مشهور به آدمیت (13و 14)

جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة

کتابی جامع شامل احادیث فقهی به عربی، اثر اسماعیل معزّی ملایری که با پیشنهاد و نظارت حاج آقا حسین بروجردی تألیف شد.

جامع الاسرار و منبع الانوار

کتابی در عرفان به عربی، تألیف سید حیدر آملی (قرن8)

جامع الاصول من احادیث الرسول

کتابی در حدیث از ابن اثیر (قرن6)

جامع الالحان

از کتابهای مهم فارسی درباره موسیقی، نوشته عبدالقادر غیبی مراغی (قرن8و9)

جامع البیان عن تاویل آی القرآن --> تفسیر طبری

جامع البیان فی تفسیرالقرآن --> ایجی، معین الدین

جامع التمثیل

کتابی درباره تمثیلها و حکایتها به فارسی از محمد علی حبله رودی (قرن11)

جامع التواریخ

کتابی مشهور در تاریخ مغول به فارسی تألیف خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (قرن7و8)

جامع الحکمتین

کتابی در حکمت اسماعیلی به فارسی تألیف ناصر خسرو قبادیانی (قرن5) 1- جرجانی و قصیده او 2- شرح ناصرخسرو بر قصیده جرجانی