جستجوی

مدخل

تعداد718مدخل یافت شد

جاف، ایل

از ایلهای کرد در مغرب ایران و مشرق عراق

جاکارتا

پایتخت اندونزی و یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اسلامی

جاگیر

زمینی که در دوران حکومت مسلمانان در هند، از جانب سلطان به حاکمان ایالت ها، والیان شهرها و رستاها، امرا و فرماندهان نظامی، روسای محلی و سایر کارگزاران حکومتی واگذار می شد تا به جای حقوق و مستمری خویش از عواید آن بهره مند گردند.

جالُر/ جالور

بخش و شهری در ایالت راجستان در شمال هند

جالْق

بخش و شهری در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان

جالندَر

بخش و شهری در ایالت پنجاب در شمال هند

جالوت

نام قرآنی جُلیات، پهلوان تنومند فلسطینی

جالینوس

آخرین نگارنده برجسته آثار پزشکی در یونان باستان که هم به عنوان کالبدشناس و عالم وظایف الاعضا و هم به عنوان پزشک، جراح، و داروشناس شهرت دارد. - شرح حال - آثار - آرا و آثار فلسفی

جالیه --> مهاجرت

جام (1)

ظرفی برای نوشیدن مایعات به ویژه شراب

جام (2)

کاربرد جام در ادبیات فارسی و عرفان - در ادبیات فارسی - در عرفان

جام (3) --> تربت جام

جام (4) --> غور (1)

جاماسب حکیم

نام دانشمند نیمه افسانه ای ایران پیش از اسلام

جام جم (1) --> جمشید؛جام (2)؛کیخسرو (1)