جستجوی

مدخل

تعداد718مدخل یافت شد

جاثلیق طیب، ابوالفرج --> ابن طیب، ابوالفرج عبدالله

جاثی

از صُوَر فلکی نیمکره شمالی آسمان، به معنی بر زانو نشسته

جاثیه، سوره

از سوره‌های قرآن

جاجَرم

شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان شمالی و نیز شهری قدیمی در خراسان

جاجرمی، محمد بن بدر --> بدر جاجرمی، بدرالدین بن عمر

جاجرود

رودی دائمی در استان تهران در حوزه آبریز دریاچه نمک در استان قم

جاجیم

دست‌بافته‌ای پشمین، منقّش و غالباً مخصوص نواحی سردسیر

جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر

متکلم، ادیب و مؤلف کثیرالتألیف معتزلی، اهل بصره (قرن2و3) - شرح حال، آثار - آرای کلامی

جاحظیه --> جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر

جاد الحق علی جاد الحق

مفتی و قاضی حنفی، از شیوخ الازهر (قرن14و15)

جادو (1) --> سِحْر

جادو (2) --> طَوارِق

جادو (3) --> جبل نفوسه

جادویه بهمن --> جِسر، جنگ

جاده ابریشم

راهی کاروان‌رو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم در دو قاره آسیا و اروپا، از چین تا مدیترانه، مورد بهره برداری تجارتی، سیاحتی و زیارتی بوده است.