جستجوی

مدخل

تعداد718مدخل یافت شد

ج

ششمین حرف از الفبای فارسی و پنجمین حرف از الفبای عربی - در عربی - در زبانهای غیر عربی

جابر الصباح --> آل صبّاح

جابر بن افلح

منجم و ریاضیدان مشهور اندلسی (قرن 6)

جابر بن حیّان

دانشمندی که مجموعه بزرگی از آثار در کیمیا، مذهب، فلسفه، طب، ریاضیات، نجوم و موسیقی به او منسوب است (قرن2) - شخصیت جابر - آثار

جابر بن زید

از فقهای تابعین و محدثان اباضیه (قرن1)

جابر بن سَمُرَه

صحابی پیامبر (ص) (قرن1)

جابر بن عبدالله انصاری

صحابه و از مُکثِرین حدیث (قرن1)

جابر بن یزید جُعفی

فقیه، مفسر، محدّث و از اصحاب نامدار امام باقر و امام صادق (ع) (قرن1و2)

جابلقا و جابلسا

نام دو شهر تمثیلی در جغرافیای قدیم به ترتیب در سرحد مشرق و مغرب و تأویلهای فلسفی و عرفانی از این دو شهر

جابی --> مالیات

جابیه

شهری قدیمی و با اهمیت در قرون اولیه اسلامی در جنوب سوریه کنونی و امروزه نام قریه‌ای در همان موضع

جاپَلَق

بخش و ناحیه ای قدیمی در شمال شرقی استان لرستان

جاپلقی،علی اصغر --> جاپلقی، محمد شفیع

جاپلقی، محمد شفیع

فقیه، محدث و رجالی امامی (قرن13)

جات --> جَتّ