جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ثریا، محمد

زندگینامه نویس و محقق مشهور ترک (قرن13)

ثعالبه

فرقه ای از خوارج، پیروان ثعلبةبن عامر

ثعالبی مرغنی، ابو منصور --> غررالسیر

ثعالبی، ابواسحاق احمد بن محمد

مفسر، محدّث، مُقْری و واعظ نیشابوری (قرن4و5)

ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد

مفسر، محدّث و فقیه مالکی الجزایری (قرن8و9)

ثعالبی، عبدالعزیز

متفکر و مبارز سیاسی تونسی و بنیانگذار حزب آزادیخواه قانون اساسی در تونس (قرن13و14)

ثعالبی، عبدالملک بن محمد

ادیب، شاعر، لغوی و کاتب نیشابوری (قرن4و5)

ثعلب، احمد بن یحیی

پیشوای کوفیان در نحو و لغت و از راویان شعر عرب (قرن3)

ثعلبة بن حاطِب انصاری

صحابی پیامبر، که در غزوه بدر واحد شرکت داشت.

ثعلبة بن عمرو --> غسّانیان