جستجوی

مدخل

تعداد75مدخل یافت شد

ث

ار حروف الفبای فارسی و عربی

ثابت، علاءالدین علی

شاعر ترک (قرن11و12)

ثابتات ازلی

مفهومی در کلام اسلامی که گروهی از معتزله به آن قائل بودند.

ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

شاعر شبه قاره (قرن11و12)

ثابت بن ابراهیم حرّانی --> ابن زهرون، ثابت بن ابراهیم

ثابت بن اَسلم بُنانی

از بزرگان تابعین و محدّثان بصره (قرن2)

ثابت بن اسلم حلبی

فقیه و نحوی و قاری شیعی اهل حلب (قرن5)

ثابت بن حَزْم

محدّث مالکی مذهب اهل سرقسطه (قرن3و4)

ثابت بن دینار --> ثُمالی، ابوحمزه ثابت بن دینار

ثابت بن سنان

طبیب و مورخ برجسته دربار خلفای عباسی (قرن3و4)

ثابت بن ضحّاک --> زید بن ثابت

ثابت بن عَجلان انصاری

محدث تابعی شیعی

ثابت بن قُرّه، ابوالحسن

مترجم، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و طبیب (قرن3) - شرح حال - آثار علمی

ثابت بن موسی

از راویان حدیث در کوفه (قرن3)

ثابت بن هرمز

محدث و راوی شیعی کوفی (قرن2)