جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

تاجنامه

عنوانی که خاورشناسان به برخی از آثار ترجمه شده دوره ساسانی به عربی، با موضوع مملکتداری یا سخنان و شرح حال شاهان، داده اند.

تاجُه

یکی از بزرگترین رودهای شبه جزیره ایبری

تاجوره

بندر کوچکی در خلیجی به همین نام در جمهوری جیبوتی

تاجیک / تاجیکها

قومی مسلمان و فارسی زبان از نژاد آریایی، قدیمیترین ساکنان آسیای مرکزی و افغانستان و ناحیه سین کیانگ چین، و عمده ترین جمعیت جمهوری تاجیکستان در سده چهاردهم - تاجیکی، زبان - ادبیات

تاجیکستان

کشوری در جنوب شرقی آسیای مرکزی

تاجیکی --> تاجیک / تاجیکها

تاجیه

از مدارس شافعیان در بغداد

تأخر --> تقدم و تأخر

تادلا

منطقه وسیعی در مرکز مراکش

تادلی، ابراهیم بن محمد

محقق مراکشی بویژه در زمینه موسیقی (قرن13و14)